– český

Prohlášení Seliger-Gemeinde na spolkovém shromáždění 30. října 2016 v Bad Alexandersbadu

„Můžeme stvořit a také stvoříme Evropu!“
(Willy Brandt, projev v Evropském parlamentu, 1973)

„Evropa bude svazem svobodných národů, nebo nebude vůbec.“ Vyjádření Josefa
Seligera k příležitosti brněnského programu z roku 1899.

„Evropou obchází strašidlo.“ Blouznění národního hospodářství, netolerance vůči
náboženstvím nebo různé druhy nenávisti k určitým skupinám a další projevy, jež
jsme měli za dávno překonané, získávají opět na oblibě. Evropští pravicoví populisté
ve Francii, Velké Británii, Maďarsku, Nizozemsku, Belgii, Polsku, České republice,
Rakousku či Německu, abychom zmínili alespoň několik příkladů, slibují jednoduchá
řešení, která v minulosti mnohokrát vedla ke katastrofám.

Ženy a muži generace pamětníků, která na vlastní kůži zažila hrůzy druhé světové
války nebo bídu po ní, varují před oživením nacionalismu v Evropě. Následující
generace byly svědky stmelování Evropy a ti nejmladší z nás znají jenom společnou
Evropu bez hranic a vidí v ní nadějnou budoucnost.

Politici všech stran jako Kurt Schumacher, Konrad Adenauer, Bruno Kreisky, Olof
Palme, Willy Brandt, Helmut Kohl, Helmut Schmidt nebo Hans Dietrich Genscher,
kteří hrůzu druhé světové války zažili, dělali vše proto, aby další válce zabránili, a
proto sjednocovali Evropu. V dnešní době s obavami sledujeme, jak další generace
politiků a lobbistů nejrůznějších zájmových skupin opět začínají kopat do našeho
„společného evropského domova“.

Právě v této fázi evropských dějin, v níž v našich řadách zůstává stále méně
pamětníků a mravokárců, považujeme za naši povinnost varovat před rozpadem
Evropy a před válečnými hrůzami.

Jsme pro:

  • Evropu svobodných národů žijících v přátelství, míru a dobré sousedské spolupráci,
  • ochranu základních práv a občanských svobod, svobodu vyjádření, tisku a
    vyznání v Evropě a právo na informace,
  • zachování míru, odzbrojování a armádu pouze k obranným účelům,
  • posílení demokraticky voleného Evropského parlamentu,
  • Evropu bez diskriminace, v níž žije pluralismus, tolerance, spravedlnost,
    solidarita a rovnost žen a mužů.

Již nikdy válku!